SOCIALT ANSVAR (CSR)

  SOCIALT ANSVAR (CSR) 

Vi vill göra skillnad

Kärnan i Soulosofie bygger på passion och viljan att göra affärer med hjärta och själ. Att ta ansvar är ett självklart förhållningssätt, och för oss som liten aktör bygger det på personligt engagemang, långsiktighet och förtroende mellan människor. Vårt mål är att allt vi gör tillsammans med våra partners drivs på ett etiskt och hållbart sätt, både socialt, miljömässigt, och ekonomiskt.

Vi producerar varor – det påverkar miljön

För att minska överkonsumtion och öka livslängden vill Soulosofie erbjuda hantverk av hög kvalitet och tidlös design, hållbara material och råvaror med stort fokus på återvunna material. Vi vill skapa produkter som har en historia som man vill behålla länge för att sedan passa vidare till vänner eller familj.

Vi producerar varor i utvecklingsländer – det påverkar människor

Vi ser våra leverantörer som våra vänner, vi har en mångårig relation med de allra flesta av dem och fundamentet i vårt samarbete bygger på ärlighet, öppenhet och transparens. Ibland sker misstag, men då lär vi av dem och gör det bättre nästa gång. Allt är inte enkelt.

Vi är en del av en större helhet 

Allt har ett pris. För oss är det viktigt att skapa ett bolag som är ekonomiskt långsiktigt hållbart både för oss, våra samarbetspartners och deras anställda. Genom att vara ekonomiskt lönsamt framåt, har vi också möjlighet att investera vinster och resurser till viktiga projekt för en hållbarare produktion.

Det är inte alltid enkelt – men den etiska kompassen visar vägen

Vårt etiska ansvar kommer alltid vägas in i allt vi gör och därmed återspeglas i hur vi agerar i alla situationer.
Vårt mål är att vara en del av lösningen snarare än problemet.

0