OUR SOULOSOFIE

  OUR SOULOSOFIE 

Soulosofie [Sålo’so’phy] är en ordlek där det engelska ordet för själ( soul)satts ihop med sofies namn. Resultatet blir sofies egen version av latinets philosofhia ”kärlek till visdom”.

För oss är varje produkt unik – och bär på en historia – precis som du. I dagens ”slit och släng”-samhälle betyder medvetenhet mer än någonsin och du som konsument har makt att påverka din omvälrd genom dina val. När du köper en produkt hos Soulosofie ska du känna att du ärver en historia och dessutom bidrar till något bra, en andra hands-produktion som också stödjer lokala projekt. Det är därför det finns ett begränsat utbud på många av våra produkter- som är helt unika. Precis som du. Ett arv som du senare kan passa vidare till nästa generation. 

Vi tror på Karma, att allt här i världen hänger ihop och allt vi gör påverkar helheten. Sunt förnuft, att göra affärer med hjärta och hjärna med respekt för både människor och miljö. Det är Soulosofie’n i Soulosofie.

Klicka på symbolerna nedan för att se vad Soulosofie innebär  för oss – 

i praktiken

Återanvändning

One of a kind

]

Sten och marmor

Järn

Trä

Textil

0